• webslider 01.jpg
  • webslider 02.jpg
  • webslider 03.jpg
  • webslider 04.jpg
  • webslider 05.jpg
  • webslider 06.jpg
  • webslider 07.jpg
  • webslider 08.jpg
  • webslider 09.jpg
  • webslider 10.jpg

Een onmisbaar document onderweg is de zgn. "pelgrimspas" (credencial of geloofsbrief), te verkrijgen via het Genootschap van St Jacob in Utrecht, maar ook in de camino startplaatsen in Spanje en/ of Frankrijk/ België
Het document waarmee je je (formeel) als pelgrim kunt identificeren en waarmee je onderweg onderdak en verzorging kunt ontvangen.
Tevens is er ruimte voor stempels van overnachtingplaatsen, waarmee je aantoont dat je de verschillende plaatsen onderweg ook daadwerkelijk hebt bezocht.
Het verzamelen van stempels wordt gedurende de reis een leuke hobby. Stempels zijn te krijgen, bijv. in het klooster, de abdij of de plaats waar je overnacht. Ook kan dat het gemeentehuis of het VVV zijn, indien geopend. Sommige gemeenten of overnachtingplaatsen hebben fraaie stempels.


Hoe kun je na een tocht een aflaat krijgen?

In de rooms-katholieke kerk is een aflaat de kwijtschelding van een kerkelijke boete of van straffen die men na vergeving van de zonden nog in het vagevuur zou moeten ondergaan; aanvankelijk veelal door het verrichten van liefdadigheid of bedevaarten, later meer en meer door het schenken van geldsommen aan de kerk.

Als je in Santiago aankomt, kun je op het pelgrimsbureau een “Compostela” ontvangen; eigenlijk een soort moderne aflaat.
Bij het tonen van je pelgrimspaspoort wordt nagegaan of de laatste 100 km te voet zijn afgelegd (of de laatste 200 km als fietser). Dat wil zeggen dat er in het paspoort voldoende stempels staan van de verschillende slaapplaatsen onderweg waar is gebivakkeerd.
Ook in Fisterra en Muxia zijn (fraaie) certificaten te krijgen. De laatste jaren (na de renovatie) is ook in Sahagún een certificaat te verkrijgen bij het Sanctuario de la Peregrina.
In kloosters hebben ze soms bijzondere stempels en/ of certificaten (jublileum jaar van het klooster of de orde).

Regelmatig is er discussie onder pelgrims aan het einde van de tocht over hoeveel stempels je per dag moet hebben voor een Compostela. Er wordt dan beweerd dat je de laatste 100 km als wandelaar minstens twee stempels per dag moet hebben verzameld. Misschien geldt het alleen voor diegenen die slechts de laatste 100 km wandelen (bijv. vanaf Sarria, Tui, Lugo of Orense).
Ik heb het n.l. nog nooit meegemaakt (ik vind één voldoende) bij het pelgrimsbureau dat ik niet voldoende stempels zou hebben of dat er discussie over was.